Detaljplanen Flatås alléer är en del av Göteborgs jubileumssatsning där man ska ta fram ca 7000st bostäder utöver den normala produktionstaken. Dessa kommer byggas på flertalet ställen runtomkring i Göteborg. 

Arbetet med detaljplanen för Nymilsgatan startade hösten 2015. Samrådstiden var mellan 24 feb-15 mar 2016 och där granskningen just nu pågår och där sista dagen är 30 nov. Planarbetet beräknas vara klart feb 2017 och byggstart kan tidigast bli aktuellt till sommar/höst 2017.

Ambitionen är att skapa ca 350st nya hem. Bostäderna ska smälta i när miljön och kännas som en ny naturlig del i den redan inbjudande trevliga omgivningen. Gårdar och mötesplatser ska vara inkluderande och välkomnande för alla.

Att bygga hållbart och miljömedvetet är en självklarhet för oss exploatörer. Och där visionen är att bygga ett nytt område med en tydlig miljöprofil.